కామం, పెళ్లి, శోభనం వెనుకు అసలు ఆంతర్యం ఏమిటంటే – Nanduri Srinivas | Dil Se with Anjali
Sirivennela Sitarama Sastry Last Conversation || Sirivennela Jagamantha Kutumbam Series 🎵🎶

👉 Episode 4 : https://youtu.be/lQIHK-rTsOU
👉 Episode 3 : https://youtu.be/mHNk5ogbWt4
👉 Episode 2 : https://youtu.be/ZU4lTtdOrgQ
👉 Episode 1 : https://youtu.be/lqQF__GSxj8 Here is an interesting snippet from the exclusive interview with Director of Engineering, McAfee Software Nanduri Srinivas on Dil Se with Anjali. #NanduriSrinivas #DilSewithAnjali #iDreamMovies

In this interview, Director of Engineering, McAfee Software Nanduri Srinivas talks about his personal life & professional career, about his spiritual journey, his views about society & life, and many more!

Click here to watch the full interview: https://youtu.be/bMMeQDa2hsI

For more Tollywood Celebrity Interviews, subscribe to iDream Telugu Movies: https://bit.ly/2OH925u

To stay connected with iDream Telugu Movies,

Like: https://ift.tt/KJUojtr

Follow: https://twitter.com/iDreamMedia

Follow: https://ift.tt/IAYXBtV

Visit: https://ift.tt/zQVB2UK


No comments